Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.
Submenu

Stap 5: Omgevingsvergunning

Als er op de locatie een onherroepelijk bestemmingsplan rust, dan kan de ontwikkelende partij een omgevingsvergunning aanvragen. Zodra deze vergunning is verleend, kan de ontwikkelende partij starten met de bouw.

Het monumentale pand van de kleine sigarenfabriek aan de Lijsterweg is in de gebiedsagenda 1221 niet benoemd als ontwikkellocatie. Daarom is er ook geen gebiedspaspoort vastgesteld. Wel is de kleine sigarenfabriek benoemd als een locatie waar een transformatie kan plaatsvinden. Bij een transformatie blijft het bestaande bouwwerk behouden, maar verandert het pand van functie. De kleine sigarenfabriek heeft een omgevingsvergunning gekregen om het monumentale pand te verbouwen naar zes appartementen. 

Wat is de rolverdeling tussen de gemeente en de ontwikkelende partij?

De ontwikkelaar is de eigenaar van de locatie en verantwoordelijk voor de nieuwe invulling van de locatie. De ontwikkelaar is ook verantwoordelijk voor het betrekken van de buurt en omwonenden (participatie). Hiervoor heeft de gemeente een handleiding beschikbaar. De gemeente toetst of de nieuwe invulling van de locatie voldoet aan de ambities uit de gebiedsagenda en andere kaders, zoals het beeldkwaliteitsplan en gebiedspaspoorten. Ook heeft de gemeente een plan opgesteld, dat ontwikkelaars volgen voordat zij aan de slag kunnen.

Cookie-instellingen