Gebied

Het gebied omvat het Oosterspoorplein en de omgeving Larenseweg, Swammerdamstraat, Zuiderweg en Kleine Drift.

Uitgangspunten
De gemeente heeft met partners NS en ProRail een aantal uitgangspunten vastgesteld voor het Toekomstbeeld Bruisend Hart. Het Toekomstbeeld moet voldoen aan deze uitgangspunten:

  • Het Toekomstbeeld moet aansluiten bij de Gebiedsagenda 1221.
  • Duidelijke tweede voorkant voor het station met stationsfuncties en pleinruimte.
  • Voldoende ruimte voor een fietsenstalling voor 2.000 fietsen.
  • Goede logische verbinding tussen oost en west (centrum).
  • Fiets en voetganger zijn leidend in de inrichting van de openbare ruimte.
  • Passende publieke ruimte voor de buurt en de stad (ontmoeten, verblijven, bewegen)
  • Wegnemen van ondermijnende activiteiten
  • Klimaatadaptatie (gebied moet beschermd zijn tegen extreme hitte, droogte en hevige regenbuien)
Cookie-instellingen