Start tweede participatieronde van het toekomstig Bruisend Hart

Maandag 28 juni is de tweede participatieronde voor het Bruisend Hart, de toekomst van het Oosterspoorplein en de omliggende straten van start gegaan.

Hiermee geeft verantwoordelijk wethouder Floris Voorink uitvoering aan de opdracht van de raadscommissie om de varianten voor te leggen aan de buurt, voordat zij een definitieve voorkeursvariant kiezen.

Keuze toekomst van het gebied
Wethouder Floris Voorink: “Afgelopen april sprak het college haar voorkeur uit voor een groen plein, dat meer in de wijk ligt. Uit de eerdere gesprekken is gebleken dat er behoefte is aan een fijne, levendige, veilige en groene plek voor de buurt. Tijdens de vergadering van 12 mei gaf de commissie aan dat ze alle drie de varianten en het voorstel van twee buurtbewoners willen voorleggen aan de wijk. Dat gaan wij nu doen. Met deze input kan de gemeenteraad een gegronde keuze maken over de toekomst van het gebied. Dat gebeurt in de raadsvergadering van oktober. ” 

Varianten
In de tweede participatieronde wordt daarom niet alleen de voorkeursvariant van het college voorgelegd in een enquête. Naast de drie varianten die op basis van de eerste participatieronde zijn opgesteld, is nog een voorstel van twee buurtbewoners toegevoegd. Het doel van de enquête is een beeld te vormen van de ideeën die bewoners, ondernemers, en organisaties hebben bij de thema’s die ze terug willen zien in de varianten, zoals groen, sociale veiligheid en mobiliteit. Op basis van de resultaten wordt er één voorkeursvariant gekozen door het college, die daarna wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie
De enquête is vanaf 28 juni tot en met 10 juli in te vullen. Op maandagmiddag 5 juli en woensdagochtend 7 juli zijn in respectievelijk in wijkcentrum De Geus en ‘Vonk in de wijk’ inloopsessies voor hulp bij het invullen van de enquête. Ook is er tijdens deze inloopsessies ruimte voor het stellen van vragen. Eind juli worden de resultaten van de enquête gedeeld via de website van 1221. Ook worden de resultaten tijdens een bijeenkomst midden augustus gedeeld.  

Cookie-instellingen