Ontwerp structuurvisie Bruisend Hart ter inzage

Buurtbewoners genieten van een kop koffie voor het café. Kinderen spelen op het plein, terwijl hun ouders kletsen met elkaar op een bankje onder de boom.

De waterpartij op het plein zorgt voor levendigheid en verkoeling voor mens en dier. Treinreizigers wandelen over het plein van en naar het station, terwijl er een fietser onder de tunnel door naar het centrum fietst. Het klinkt nog als toekomstmuziek, maar het komt steeds dichterbij.

Op 6 oktober heeft de gemeenteraad een voorkeursvariant gekozen, deze is verwerkt in een ontwerp structuurvisie voor Bruisend Hart. In de structuurvisie worden kaders geschetst voor de herinrichting en herontwikkeling van de openbare ruimte en de gebouwen. De ontwerp structuurvisie is op 2 november goedgekeurd door het college. Hieronder downloadt u de samenvatting en het complete document.

Samenvatting structuurvisie  Complete structuurvisie

Naast dat u de structuurvisie hierboven kunt downloaden, kunt u het document vanaf 11 november ook fysiek doorlezen in de burgerleeskamer op het stadskantoor (Oude Enghweg 23, Hilversum).

Laat weten wat u vindt

Vanaf 11 november ligt de structuurvisie ter inzage tot en met 10 december. Dat betekent dat u vanaf 11 november kunt aangeven wat u van de structuurvisie vindt. U kunt een zienswijze (een reactie) indienen. Uw zienswijze richt u aan de gemeenteraad.

  • Fysiek: U kunt een schriftelijke reactie indienen en deze sturen naar Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum t.a.v. de gemeenteraad. 
  • Digitaal: Digitaal kunt u uw zienswijze indienen kan met uw DigiD via deze link.

De ontvangen reacties worden meegenomen bij het opstellen van de uiteindelijke structuurvisie. Deze wordt in maart voorgelegd aan de gemeenteraad. Alle reacties zijn dan ook (anoniem) voor de gemeenteraad te lezen. Heeft u een reactie ingediend? Dan krijgt u bericht op het moment dat de gemeenteraad de uiteindelijke structuurvisie vaststelt. In de reactienota leest u dan ook hoe uw reactie is verwerkt.

 

Cookie-instellingen