Structuurvisie nog niet vastgesteld

De structuurvisie Bruisend Hart is op 9 maart ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad, nadat het stuk op 9 februari inhoudelijk is besproken in de raadscommissie.

Tijdens de raadsvergadering is voorgesteld om de vaststelling van de structuurvisie uit te stellen. In verband met het verlopen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) eind julihalf september, is wel uitgesproken dat er een voorkeur is om de structuurvisie nog voor het zomerreces te bespreken in de raad. Wordt vervolgd.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Debbie Prijs. Woordvoerder van wijkwethouder Floris Voorink.

Cookie-instellingen