Uitslag Auto-te-gast-straat enquête

Op 19 oktober was er een informatiebijeenkomst voor bewoners over verkeer & mobiliteit in het Bruisend Hart. Hier waren ongeveer 35 bezoekers. Ook was er op 2 november een inloopbijeenkomst over de sfeer en inrichting van het Bruisend Hart. Hier waren ongeveer 50 bezoekers.

Bezoekers van de beide bijeenkomsten hadden de mogelijkheid om via een antwoordkaart aan te geven welke nieuwe verkeerssituatie de voorkeur had: wel of geen auto te gast straat tussen de Larenseweg en de Zuiderweg aanleggen bij uitvoering van de plannen in het Bruisend Hart. Ook bestond de mogelijkheid om online een voorkeur aan te geven.

U kunt de uitslag in dit document bekijken, of bekijk de uitgeschreven versie hieronder.

Fysiek ingediende stemmen (28):

  • 5 voor Auto-te-gast-straat
  • 23 tegen.

Online ingediende stemmen (80):

  • 7 voor Auto-te-gast-straat
  • 73 tegen.

Totaaluitslag (108 stemmen):

  • 12 stemmen voor 11%
  • 96 stemmen tegen 89%

De meest genoemde argumenten voor

  • Minder verkeer door de wijk vind ik geen probleem
  • Kortere route naar huis.

De meest genoemde argumenten tegen

  • Verkeersveiligheid fietsers en voetgangers
  • Fijn en rustiger park

Hoe nu verder?

De uitkomsten van deze peiling worden meegenomen in de afweging van alle belangen die samenkomen in het stedenbouwkundig plan voor het Bruisend Hart. De gemeenteraad neemt naar verwachting medio mei 2024 een besluit over het uiteindelijke stedenbouwkundig plan.

Cookie-instellingen