Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Kennismaken met Wim Voogt, stedenbouwkundig supervisor

18-12-2019 934 keer bekeken

Wim Voogt (1977) is sinds september 2019 stedenbouwkundig supervisor voor de Gebiedsagenda 1221 en het Stationsgebied. In die rol is hij verantwoordelijk voor de samenhang tussen de vele locatie- en gebiedsontwikkelingen aan beide kanten van het spoor in Hilversum. Tijd voor een nadere kennismaking.

Wie ben je?

Als afgestudeerd landschapsarchitect werk ik sinds 1998 bij OKRA landschapsarchitecten in Utrecht. De basis daarvoor is een studie Tuin- en landschapsarchitectuur aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen. Sinds 2010 ben ik bij OKRA directeur en partner. Ik ben gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en vernieuwende woonmilieus. Bij OKRA geef ik leiding aan het ontwerpteam van OKRA. Daarnaast heb ik een coördinerende en inspirerende rol bij tal van projecten. Bij al mijn opdrachten zet ik in op een gezamenlijke aanpak met alle betrokken partijen. Ik ben zowel qua proces als qua inhoud erg gericht op het samen zetten van de stap van idee naar realisatie. Naast mijn werk bij OKRA ben ik ook docentlid van de examencommissie van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Wat is je rol als supervisor?

In mijn rol als supervisor voor de spoorzone 1221 Hilversum ben ik verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de afzonderlijke ontwikkelingen EN de onderlinge samenhang tussen al deze ontwikkelingen. Met name in de directe omgeving rond station Hilversum zijn er tal van afzonderlijke vraagstukken, die juist in hun onderlinge samenhang de mogelijkheid geven om de wat grotere vragen over de toekomst van Hilversum op de agenda te krijgen. Het veranderende gebruik van autobezit naar autodelen en de verschuiving naar gezond stedelijk leven met veel meer aandacht voor lopen en fietsen en ruimte voor natuur-inclusieve groenblauwe buitenruimte zijn wat mij betreft hierbij super relevant.

Wat hoop je bij te dragen aan de ambities van 1221?

Ik zie een groot draagvlak als het gaat om de keuze om met elkaar fors te investeren in 1221. Tegelijkertijd zit er natuurlijk de nodige spanning tussen de verschillende thema’s die in de Gebiedsagenda zijn benoemd. Het is de kunst om de komende tijd gezamenlijk en op een transparante manier verdere keuzes te maken in de verschillende ontwikkelingen.

Zelf hoop ik bij te mogen dragen aan de kwaliteit van de ruimere stationsomgeving van Hilversum, waar we nu met elkaar verdergaande keuzes kunnen maken waarbij niet de auto, maar juist de voetganger en de fietser de kwaliteit van de ruimte bepalen. Voor de integrale Mobiliteitsvisie betekent dit dat we niet meer het doorgaande verkeer rondom het station zouden moeten faciliteren en ook kritisch moeten durven kijken naar de huidige parkeernormen in de directe omgeving rondom het station.

Daarnaast geloof ik dat we het spoor, met straks ook de HOV-baan langs het spoor, veel meer als een stedelijke ruimte met voorkanten, adressen en als onderdeel van het stedelijk domein kunnen vormgeven. De plannen voor de afzonderlijke ontwikkellocaties tussen de spoorkruising Oosterengweg en station Hilversum bieden hiervoor alle ruimte. De keuze om een fors deel van deze ontwikkellocaties als kwalitatieve groene buitenruimte in te richten geeft niet alleen voor de nieuwe bewoners, maar ook voor de huidige bewoners van Oost de gevraagde groene ontmoetingsruimte. Mensen die hier straks komen wonen, zijn te voet binnen 10 minuten op het station en binnen 10 minuten in de natuurgebieden van Anna’s Hoeve.

Cookie-instellingen