Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Herontwikkeling Hunkemöller-terrein en Sigarenfabriek

11-03-2020 498 keer bekeken

De herontwikkeling van het Hunkemöller-terrein en de Sigarenfabriek komt steeds dichterbij. Het college van B en W heeft op 10 maart jl. ingestemd met de intentieovereenkomsten, die zijn opgesteld in samenwerking met ontwikkelaars.

Het Hunkemöller-terrein en de Sigarenfabriek zijn twee van de twaalf ontwikkellocaties die zijn aangewezen in de Gebiedsagenda 1221. Wethouder Floris Voorink is verheugd met het collegebesluit. “Door de herontwikkeling van het Hunkemöller-terrein en de Sigarenfabriek krijgt Hilversum meer (zorg)woningen en kantoorruimte. Daarnaast voegen we rondom beide locaties extra groen toe. De plannen passen bij onze wens om het woon-, werk- en leefklimaat in 1221 te versterken. Het ondertekenen van de intentieovereenkomsten is dan ook een volgende belangrijke stap in de vernieuwing van 1221. Uiteindelijk ontstaat hier een gebied waar mensen met plezier wonen en werken.”

Locatie Hunkemöller
Deze locatie krijgt vooral een woonfunctie met ca. 300 nieuwe woningen. Om 1221 aantrekkelijker te maken voor de jongere doelgroep, ligt de focus hier op betaalbare en eigentijdse woningbouw. Daarnaast wordt op deze locatie tussen de 3000 en 4000 m2 kantoorruimte gecreëerd. Met het verdwijnen van het distributiecentrum heeft de wijk geen overlast meer van zwaar verkeer. Dit komt de veiligheid in de wijk ten goede. 

Locatie Sigarenfabriek

De Sigarenfabriek krijgt ca. 50 zorgwoningen, aangevuld met 1000 m2 kantoorruimte voor een lokale zorgverlener. Bij de herontwikkeling blijft de monumentale status van het pand behouden. Deze invulling voorziet in de groeiende zorgbehoefte en meer werkgelegenheid in de wijk. Daarnaast krijgt deze locatie een kleine horecavoorziening die zal fungeren als ontmoetingsplek voor de buurt.

Vervolgproces

Het moment van ondertekening voor beide intentieovereenkomsten wordt nog ingepland. Na de ondertekening onderzoeken betrokken partijen de haalbaarheid van de ontwikkeling, om vervolgens tot een locatie-ontwikkelplan te komen. Hierin staat meer over de inrichting van de buitenruimte, het behoud van eventuele monumentale gebouwen en hoe de vernieuwing past bij de ontwikkeling van de rest van het gebied. De ontwikkelaar geeft in dit plan ook aan hoe inwoners betrokken kunnen blijven en welke eerder genoemde wensen en ideeën in de planvorming zijn meegenomen. Klik hier voor meer informatie over het proces van voorstel naar realisatie.

Cookie-instellingen