Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Herontwikkeling Venetapark en Lijsterweg/Zuiderweg

18-03-2020 1405 keer bekeken

De herontwikkeling van het Venetapark en de Lijsterweg/Zuiderweg nadert. Het college van B en W heeft op 17 maart jl. ingestemd met de intentieovereenkomsten, die zijn opgesteld in samenwerking met ontwikkelaars. Beide ontwikkellocaties maken deel uit van deel uit van de Gebiedsagenda 1221.

Het Venetapark en de Lijsterweg/Zuiderweg zijn twee van de twaalf ontwikkellocaties die zijn aangewezen in de Gebiedsagenda 1221. Een week eerder stemde het college in met de intentieovereenkomsten voor het Hunkemöller-terrein en de Sigarenfabriek.

Venetapark: circa 200 woningen en 500m2 kantoorruimte

Met de ontwikkeling van deze locatie worden nieuwe, betaalbare, woningen toegevoegd aan 1221 met behoud van ruimte voor werk. Een vervallen bedrijfsruimte wordt omgevormd tot kwalitatief hoogwaardige en duurzame nieuwbouw. Deze ontwikkeling draagt bij aan de leefbaarheid en sociale veiligheid in de directe omgeving. Ook wordt veel groen toegevoegd. De ontwikkeling voorziet in behoud van werkgelegenheid met kansen voor kleinere kantoorgebruikers.

Lijsterweg/Zuiderweg: circa 70 woningen en 100m2 kantoorruimte

Op deze locatie worden nieuwe, betaalbare, sociale woningen gecreëerd met behoud van ruimte voor werk. De ontwikkeling voorziet in behoud van werkgelegenheid met kansen voor kleinere kantoorgebruikers. Verouderde en leegstaande loodsen verdwijnen. Hiermee draagt de ontwikkeling bij aan de leefbaarheid en sociale veiligheid in de straat. Het kruispunt Lijsterweg/Zuiderweg wordt opgeknapt. Door het realiseren van extra groen draagt deze locatie bij aan de groene loper langs het spoor.

Vervolgproces

De ondertekening van beide intentieovereenkomsten vindt begin april digitaal plaats. Betrokken partijen onderzoeken komende tijd de haalbaarheid van de ontwikkeling, om vervolgens tot een locatie-ontwikkelplan te komen. Hierin staat meer over de inrichting van de buitenruimte, het behoud van eventuele monumentale gebouwen en hoe de vernieuwing past bij de ontwikkeling van de rest van het gebied. De ontwikkelaar geeft in dit plan ook aan hoe inwoners betrokken kunnen blijven en welke eerder genoemde wensen en ideeën in de planvorming zijn meegenomen. Lees hier meer informatie over het proces van voorstel naar realisatie.

 

Cookie-instellingen