Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Groene pleinen verkiezing: uitslag bekend!

08-09-2020 584 keer bekeken

Meer groen in de wijk, dat werd door de bewoners in Hilversum Oost genoemd als een van de belangrijkste opgave in de Gebiedsagenda. De groene pleinverkiezing is een van acties waarmee de gemeente en de bewoners samen een inhaalslag willen maken.

Afgelopen tijd kon u stemmen op acht pleinen. Ruim 1200 stemmen zijn er uitgebracht.  De gemeente Hilversum heeft op advies van bewonersinitiatief de Groene Loper, besloten om twee extra pleinen in Oost op te knappen door meer groen te planten. Deze komen bovenop de vier plekken die zijn gekozen tijdens de groene pleinverkiezing. Op deze manier is de verdeling van groen binnen de wijk beter verdeeld.

Uitslag:

1.      Kleine Drift/Minckelersstraat

2.      Jac. P. Thijsseplein

3.      Pelikaanstraat/Veenhof

4.      Lijsterweg/Liebergerweg

5.     Ampèrestraat

6.    Kleine Drift

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het meedoen. Wilt u ook meedenken over de verdere inrichting? Meld u dan aan via Groeneloper1221@gmail.com.

Hoe verder?
Nadat de plannen voor de vier pleinen zijn uitgewerkt, leggen we dit voor aan de gemeente ter besluitvorming. Na akkoord komt het budget beschikbaar en kunnen we aan de slag met de uitvoering.

Selectie 4 pleinen   

September 2020

Uitwerken plannen   

Najaar 2020

Besluitvorming Gemeente Hilversum

Eind 2020/begin 2021

Voorbereiding en start uitvoering werkzaamheden pleinen

Voorjaar 2021


Werkgroep de Groene Loper
De komende jaren werken gemeente en bewoners aan het versterken van het woon-, werk- en leefklimaat in de Geuzenbuurt, Elektrobuurt en Kleine Driftbuurt. Wijkbewoners hebben de Werkgroep Groene Loper opgericht. Deze werkgroep zet zich in voor het toevoegen van groen in de wijk 1221 en maakt samen met de gemeente de Uitvoeringsagenda Groene Loper. Hierin staan de groenplannen voor verschillende openbare plekken. Marileen Fabels, werkgroeplid: “Postcodegebied 1221 is het meest versteende deel van Hilversum, het is dan ook de hoogste tijd om meer groen in de wijk te brengen. Gelukkig zijn er volop kansen om dit te realiseren. Een mooi voorbeeld is deze groene pleinen verkiezing. We werken ook aan het vergroten van boomspiegels en het aanleggen van nieuwe perkjes in onnodig verharde openbare ruimte”.

Cookie-instellingen