Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Reacties toekomstbeeld Bruisend Hart opgehaald

19-03-2021 618 keer bekeken

Samen met inwoners, ondernemers en andere gebruikers van het Bruisend Hart kijken we naar de toekomst. Hoe gaat het er uit zien? Afgelopen maand kon iedereen zijn input leveren. We hebben ruim 30 mensen gesproken en meer dan 50 reacties opgehaald via de website.

Inwoners, ondernemers, scholieren en toekomstige bewoners hebben hun wensen gedeeld. Ook samenwerkingspartners NS en Dudok Wonen hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Hartelijk bedankt!


Ontwerp voor de toekomst
Op basis van deze gesprekken en belangrijke documenten, zoals de gebiedsagenda 1221, zijn er enkele ontwerpvarianten gemaakt. Deze worden voorgelegd aan het college, waarna de gemeenteraad een besluit neemt over de variant waarmee we verder gaan. Hierin wordt rekening gehouden met de informatie die is opgehaald in de participatie. Zodra het besluit genomen is, kunt u op deze website meer lezen over de gekozen variant.

Vervolg
Nadat de raad een voorkeursvariant heeft gekozen komt er een enquête met stellingen over het toekomstbeeld. Ook wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd. Met deze input wordt de variant verder uitgewerkt in het toekomstbeeld 2030. Het toekomstbeeld wordt eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Natuurlijk wachten we niet tot 2030 met het aanpakken van het Bruisend Hart. Komende jaren pakt de gemeente de volgende zaken al aan:

  • We kijken naar tijdelijke invulling van de leegstaande panden.
  • Ondermijning gaan we (nog steviger) aanpakken.
  • Door te handhaven op fietsparkeren, verbeteren we de uitstraling van de omgeving.
  • Samen met de NS onderzoeken we hoe we het Oosterspoorplein levendiger en groener kunnen maken.
Cookie-instellingen