Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Dak van De Geus als eerste gebouw afgekoppeld van het riool

02-04-2021 690 keer bekeken

Bij wijkcentrum De Geus is op 1 april het ‘grote dak’ afgekoppeld van het gemengde riool en werd de regenpijp aangesloten op ondergrondse infiltratieputten. De Geus is een pilot project voor het gemeentelijk watermanagement dat focust op duurzaam omgaan met regenwater en het voorkomen op straat.

Vooral in postcodegebied 1221 veroorzaakt hevige regenval wateroverlast. Daarom worden hier dakoppervlaktes groter dan 200 m2 afgekoppeld die zijn aangesloten op het gemengde rioolstelsel.

Bij extreme neerslag, van zo'n 40 mm per uur, staat er in de lage delen van deze wijk water op straat, omdat de riolering dit niet snel genoeg kan afvoeren. Dit kan leiden tot overlast en schade aan gebouwen. Bij De Geus is deze week gestart met het uitvoeren van een proefboring en vervolgens zijn infiltratieputten geplaatst. Daarvóór is gekeken hoe de leidingen lopen en wat de beste plek was voor de infiltratieputten. Ook is de doorlatendheid van de bodem onderzocht. Met een grotere machine zijn vervolgens gaten van vijf meter diep gemaakt waar de infiltratieputten in zijn gezet, daarna werd de regenpijp er op aangesloten.

Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert en daar moet de infrastructuur op worden aangepast. Lange perioden van droogte en extreme regenbuien wisselen elkaar af. Het ene moment heeft de natuur een tekort aan water, terwijl hevige regenval het volgende moment voor wateroverlast zorgt. Intense hoosbuien zorgen voor meer hemelwater in één keer, wat vooral in de lager gelegen delen van Hilversum zorgt voor wateroverlast op straat, doordat het regenwater – ofwel hemelwater – de op dat moment voornamelijk met hemelwater gevulde rioolleiding niet in kan. Arno Scheepers, wethouder Openbare Ruimte: “Om wateroverlast te voorkomen worden daken afgekoppeld van het riool om regenwater via infiltratieputten in de grond te laten weglopen in plaats van naar het riool. Hiervoor benadert de gemeente de komende tien jaar eigenaren van panden met grote daken in Hilversum-Oost. Wanneer er in andere delen van Hilversum werkzaamheden aan de weg of het riool zijn, wordt meteen gekeken hoe het regenwater nog beter kan worden afgevoerd of opgeslagen. Op die manier wil de gemeente duurzaam omgaan met regenwater en wateroverlast voorkomen. Ook werkt de gemeente inpostcodegebied 1221 aan een grote waterberging die water tijdelijk kan opvangen.”

Pilot
Met deze pilot test de gemeente of de aanpak werkt en wordt gekeken naar de technische uitvoerbaarheid, de financiële haalbaarheid en eventuele verbeterpunten. Aan de hand van het project bij Buurthuis de Geus wordt geëvalueerd hoe het project verder wordt uitgerold.

Cookie-instellingen