Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan 1221 ter inzage periode afgelopen

31-08-2021 1328 keer bekeken

Van 15 juli tot en met 15 september lag het ontwerp Beeldkwaliteitsplan 1221 ter inzage. In deze periode konden reacties worden ingediend.

Wat er gebeurt er met de reacties?

De ontvangen reacties worden meegenomen bij het opstellen van het uiteindelijke beeldkwaliteitsplan. Dit plan ligt eind dit jaar bij de gemeenteraad voor ter besluitvorming. Alle reacties zijn dan ook (anoniem) voor de gemeenteraad te lezen. Heeft u een reactie ingediend? Dan krijgt u bericht op het moment dat het college van B&W het uiteindelijke beeldkwaliteitsplan vaststelt. In de reactienota leest u dan ook hoe uw reactie is verwerkt.

Het beeldkwaliteitsplan 1221

Het beeldkwaliteitsplan volgt op de Gebiedsagenda 1221. Hierin hebben bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ontwikkelende partijen de ambities voor 1221 beschreven. We willen het wonen, werken en leven in de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt aantrekkelijker maken. Het beeldkwaliteitsplan is, net als de gebiedsagenda, een uitgangspunt voor het bestemmingsplan voor 1221.

 

Inzien

Het ontwerp lag vanaf 15 juli tot en met 15 september (twee maanden) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 8.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kon een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. In verband met corona gelden speciale regels. Raadpleeg daarvoor de website van de gemeente. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is ook digitaal in te zien via de Burgerleeskamer op Hilversum.nl.

Inzien

Hoe kunt u reageren?

De reactieperiode (t/m 15 september) is inmiddels verlopen.

Tijdens de periode dat het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage ligt kan een ieder mondeling of bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het ontwerp beeldkwaliteitsplan kenbaar maken. Schriftelijk kan digitaal via deze webpagina of via de post. Schriftelijke reacties via de post moeten gericht worden aan de gemeente Hilversum, ter attentie van de gemeenteraad, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.

Inloopbijeenkomsten

Op dinsdag 24 augustus tussen 15.00 en 17.30 uur vond bij VONK in de Wijk, Larenseweg 139 in Hilversum een eerste inloopbijeenkomst plaats. Daar lieten 12 mensen zich informeren over de plannen. Op donderdag 2 september vond tussen 19.00 en 21.30 uur bij wijkcentrum De Geus, Geuzenweg 84 in Hilversum nog een tweede inloopbijeenkomst plaats. De bijeenkomsten waren identiek. Geïnteresseerden konden zich tijdens deze inloopbijeenkomsten laten informeren over inhoudelijke en procedurele aspecten rond de besluitvorming.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw M.S. Drost bereikbaar via 035 – 629 2067 en/of de heer G. Savenije bereikbaar via 035-629 2355, beiden van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling.

Meest gestelde vragen

We hebben een aantal vragen en antwoorden over het plan en het proces voor u op een rij gezet. Het is ook handig om de video te bekijken. 

Cookie-instellingen