Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Nieuwe woningen en werkruimte voor de Lijsterweg en Zuiderweg

18-10-2021 461 keer bekeken

Er komen nieuwe woningen en een werkruimte in het hofje aan de Lijsterweg en Zuiderweg in Hilversum Oost. Vitusbouw is de ontwikkelaar en heeft een Locatie Ontwikkelplan (LOP) ingediend bij de gemeente. Het college van B en W heeft dit plan op 12 oktober vastgesteld.

Het LOP omvat de transformatie van de huidige locatie - met voornamelijk bedrijfsloodsen  – naar gemengd wonen en werken met 55 woningen en 60 m2 kantoorruimte. Het gebied krijgt hiermee een kwaliteitsimpuls. Deze locatie is een van de tien ontwikkellocaties in postcodegebied 1221.

In gesprek met de buurt
De basis van de LOP is gelegd met de intentieovereenkomst ‘Lijsterweg-Zuiderweg’ waarin de procesafspraken zijn vastgelegd (maart 2020). Daarin is onder meer bepaald dat de ontwikkelaar de buurtbewoners en gemeente  zou betrekken bij de totstandkoming van het LOP. De buurt heeft een bewonerswerkgroep georganiseerd die hen vertegenwoordigde bij de regelmatige overleggen. Door deze intensieve samenwerking heeft de bewonerswerkgroep er voor gezorgd dat de uitgangspunten van de omwonenden zijn meegenomen.

Uit de gesprekken met de bewonersgroep bleek dat er vooral interesse is in de groenstructuur en de bouwhoogte. Tijdens de bijeenkomsten zorgden de ontwikkelaar en de gemeente ervoor dat de woonwensen van de buurt – waar mogelijk – meegenomen worden in het project. Hierdoor is onder andere een deel van de nieuwbouw verder weg gesitueerd van de bestaande bebouwing, komt er een groene wandelverbinding tussen de Lijsterweg en Zuiderweg en komt de inrit voor het parkeren aan de Zuiderweg.

Volgende stap
De volgende stap is het toewerken naar een anterieure overeenkomst tussen de eigenaar en de gemeente. Hierin staat onder meer het definitieve woon- en werkprogramma (wat voor een woningen en bedrijfsruimtes, de hoogte van de bouw, en de verdeling tussen sociale huur, middensegment en hogere segment) en worden (financiële) afspraken over de inrichting en beheer van de openbare ruimte vastgelegd. Dit alles onder voorbehoud van vaststelling van het plan door de gemeenteraad middels de bestemmingsplanprocedure. 

Cookie-instellingen