Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Wybertjesfabriek aan de Larenseweg krijgt woon- en werkbestemming

18-10-2021 311 keer bekeken

In de Wybertjesfabriek aan de Larenseweg in Hilversum Oost werd ooit het bekende snoepje ‘wybertje’ gemaakt. Nadat de fabriek is gesloten, heeft het pand lange tijd leeg gestaan.

De eigenaar heeft het monumentale pand onlangs gerestaureerd waarna het in gebruik is genomen door het Hilversumse schoonmaakbedrijf Westerveld dat in het  naastgelegen pand kantoor hield. Door die verhuizing komt een  deel van de Wybertjes-locatie vrij. Het huidige kantoor wordt gesloopt en vervangen door appartementen.  Voor de beoogde nieuwbouw heeft de eigenaar een Locatie Ontwikkelplan (LOP) ingediend. Het college van B en W heeft dit plan op 12 oktober vastgesteld.

In gesprek met de buurt
Het LOP is tot stand gekomen op basis van gesprekken van de eigenaar met de buurt en de gemeente, waaronder de stedenbouwkundig supervisor. Dit resulteert onder andere in een logische situering van de nieuwbouw tot de bestaande bebouwing en ruimte voor openbaar groen. Ook zijn de daken van de grondgebonden woningen grenzend aan de percelen aan de Geuzenweg schuin en voorzien van groen om zo de ruimtelijke impact op deze percelen te beperken. En de kamerindelingen en balkons in het beoogde bouwblok aan de Larenseweg zijn zo gesitueerd dat de bestaande privacy van de woningen aan de overkant van de Larenseweg zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.

Volgende stap
De volgende stap is het toewerken naar een anterieure overeenkomst tussen de eigenaar en de gemeente. Hierin staat onder meer het definitieve woon- en werkprogramma (wat voor appartementen en bedrijfsruimtes, de hoogte van de bouw, en de verdeling tussen sociale huur, middensegment en hogere segment) en worden (financiële) afspraken over de inrichting en beheer van de openbare ruimte vastgelegd. Dit alles onder voorbehoud van vaststelling van het plan door de gemeenteraad middels de bestemmingsplanprocedure. 

Cookie-instellingen