Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Structuurvisie Bruisend Hart: een update

06-04-2022 691 keer bekeken

De structuurvisie Bruisend Hart stond 9 maart op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens die raadsvergadering is besloten de structuurvisie nog niet vast te stellen. 

Raadsleden gaven aan graag meer tijd te nemen om zich te verdiepen in twee amendementen die waren ingediend. Deze amendementen (voorstellen voor aanpassing) gaan over een specifiek onderdeel van de structuurvisie, namelijk de manier waarop auto’s door of langs Bruisend Hart zullen gaan rijden. 

Op dit moment wordt door onderzoeksbureau RHDHV een memo opgesteld waarin deze twee amendementen en het oorspronkelijk voorstel zoals opgenomen in de structuurvisie met elkaar worden vergeleken. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar autobereikbaarheid en verkeersveiligheid, maar bijvoorbeeld ook naar wat het betekent voor de ruimtelijke kwaliteit.

De uitkomst van deze vergelijking zal naar verwachting in mei worden aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan vervolgens in de eerstvolgende raadsvergadering een definitief besluit nemen.

Cookie-instellingen