Gebiedsagenda

Agenda voor samenwerken aan de kwaliteit van de leefomgeving in de Geuzenbuurt, Electrobuurt en de Kleine Driftbuurt in Hilversum.

Dit is onze agenda. Voor onze wijk. Bewoners, ontwikkelende partijen, maatschappelijke organisaties en overheden hebben met elkaar deze Gebiedsagenda opgesteld. Een gezamenlijke agenda die richting geeft aan de toekomst van de buurten in postcodegebied 1221. Een agenda die iedereen actief uitnodigt. De buurt van morgen bouwen we namelijk alleen samen! Maak dus tijd en ruimte om met ons en met elkaar te werken aan een aantrekkelijke wijk. Om concrete initiatieven te nemen en samen projecten te realiseren die bijdragen aan een goed leefklimaat in de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt.

Onder de vlag van de Spoorzone hebben veel partijen afgelopen maanden intensief samengewerkt om tot deze Gebiedsagenda te komen. In een zeer breed gezelschap is veelvuldig gesproken over 1221: van bewoners en ondernemers tot ontwikkelende partijen en van woningcorporaties tot diverse maatschappelijke organisaties. Over het nu én over de toekomst. Dit hebben we gedaan op een interactieve manier die past bij deze tijd. Want de gemeente wil en kan niet alles bepalen. Integendeel. 1221 is van ons allemaal.

Een sterke, duurzame samenwerking blijft nodig voor realisatie van deze Gebiedsagenda. In een ondernemende coalitie van overheden, private partijen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven én bewoners. Afgelopen maanden is de samenwerking flink gegroeid. Samen delen we de koers en ambities. Onze ambities leiden tot een beter 1221. Met buurten die zich richten op de toekomst. Met buurten waar iedereen met trots en plezier kan wonen en werken. De Gebiedsagenda is het kompas voor het groeien van de samenwerking. Gericht op versterking van het woon-, werk- en leefklimaat in de drie buurten. Met oog voor de urgente opgaven van nu en met een frisse blik op de kansen voor de toekomst. Deze Agenda is van ons allemaal. We trekken gezamenlijk op. Met u, uw buren, collega’s en alle anderen die willen en kunnen bijdragen aan een sterk 1221.

Wij doen mee. Ik doe mee. U ook?

Floris Voorink

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen