Collegebrief over vervolgstappen Onderzoek verbinding Oost Centrum

Najaar 2019 is het Movares rapport Onderzoek verbinding Oost Centrum afgerond. Het college van B&W heeft de gemeenteraad via een brief geïnformeerd over de voortgang van de vervolgstappen.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen