Submenu

Voorbereiding

Aan de drukke Kleine Drift ligt een driehoekig plein Het plein wordt getekend door vuilcontainers, een aantal (electriciteits)kastjes en een groot grasveld waar vooral honden gebruik van lijken te maken. Dat kan anders.

Op basis van input van omwonenden is een voorlopig ontwerp uitgewerkt voor het plein aan de Kleine Drift. Het bouwteam heeft het ontwerp gemaakt en bestaat uit inwoners, leden van bewonersinitiatief Groene Loper en de gemeente.

Uitgangspunten van het ontwerp zijn: 

  • Een groen plein met veel ruimte voor biodiversiteit.
  • Zo worden er meerstammige bomen, heesters, struiken en verschillende vaste planten aangeplant.
  • Komt er een ‘nectareiland’ voor insecten van bloeiende bloemen en planten in het gazon langs de wandelstrook.
  • De huidige bankjes worden hergebruikt en komen ook terug op het nieuwe plein.
  • De keerlus blijft behouden, maar hierin gaan we het principe ‘auto te gast’ toepassen.
  • Eenrichtingsverkeer Kleine Drift tussen Minckelerstraat en ingang parkeergarage Villa Industria blijft behouden.
  • Langsparkeren voor de winkels Kleine Drift.
Oude situatie

(Samen)Werken aan een groene omgeving

In het project ‘de Groene Loper’ werken de gemeente, bewoners en ontwikkelende partijen samen om de wijk te voorzien in de behoefte aan meer groen. De eerste stap is het vergroenen van de pleinen. Daarna komt er op de ontwikkellocaties na herontwikkeling ook meer groen, in de vorm van bijvoorbeeld stadsparken en groene wandelpaden. Zo worden de Geuzenbuurt, de Electrobuurt en Kleine Driftbuurt steeds groener en komen er meer groene (wandel)verbindingen tussen de wijken. Er ontstaat als het ware een groene loper door het gebied. 

Het ontwikkelen van een groene loper is een grote uitdaging en slaagt alleen als ontwikkelde partijen, bewoners en gemeente nauw samenwerken en alle partijen bijdragen. Samen werken we plannen voor ontwikkellocaties verder uit. Ook leden van de werkgroep ‘Groene Loper’ sluiten regelmatig aan bij sessies. De werkgroep ‘Groene Loper’ bestaat uit betrokken bewoners uit de wijk die de wijk graag willen vergroenen. Voor het vergroenen van pleinen werken we met bouwteams. Deze bestaat uit een aantal leden van de Groene Loper, de ontwerper, de projectleider en een aantal omwonenden van het plein. Daarnaast betrekken we graag alle bewoners bij het vergroenen van pleinen en vragen we u regelmatig om uw mening. 

Waarom vergroenen we?

Postcodegebied 1221 is een wijk met relatief weinig groen. De gemeente Hilversum werkt hard om de wijk te vergroenen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer groen ervoor zorgt dat we ons prettig voelen op een warme zomerdag, omdat het stadshitte te lijf gaat. Meer groen zorgt ervoor dat hevige regenval de grond in kan zakken, waardoor er minder last is van wateroverlast. Verder blijkt uit onderzoek dat mensen die in een groene woonomgeving leven, zich vaker gezonder voelen en minder vaak ziek zijn. Ook stimuleert groen ontmoetingen tussen mensen. En voor kinderen is een groene woonomgeving ook fijn; het zorgt voor een gevarieerder spel. Kinderen die in groene wijken wonen en daardoor meer buitenspelen, hebben bijvoorbeeld 15% minder last van overgewicht. Kortom, meer groen in uw wijk heeft vele voordelen.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen