Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Ontwikkellocaties

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

In postcodegebied 1221 staat een aantal ontwikkellocaties. Vaak zijn dit versteende, oude gebouwen die vroeger dienst deden als fabriek of andere industrie. Een ontwikkelende partij heeft een toekomstvisie voor deze plek. Samen met de gemeente kijken zij of dit past binnen de kaders voor het gebied, zoals de gebiedsagenda (de toekomstvisie op de wijk), het beeldkwaliteitsplan (de ruimtelijke kaders voor dit gebied), het bestemmingsplan (de juridische regels in het gebied, dit document wordt in september besproken in de commissie) en het gebiedspaspoort (de individuele spelregels per locatie).

Op 26 oktober 2022 is het Chw Bestemmingsplan 1221 vastgesteld. Op basis van het bestemmingsplan kunnen tot 2030 maximaal 1150 woningen worden gebouwd in 1221. In de periode erna kan dit aantal verder oplopen. In totaal kunnen op basis van dit bestemmingsplan 1400 woningen worden gebouwd tot en met 2040. Op basis van de nu bekende plannen (ontwikkellocaties) wordt het aantal woningen tot 2030 geschat op zo'n 1050. We monitoren het aantal geplande woningen. Een woning telt pas mee in de ontwikkelingscijfers vanaf het moment dat een omgevingsvergunning voor een ontwikkeling is aangevraagd. Dat is nu nog voor geen enkele ontwikkellocatie het geval. De teller van het aantal geplande woningen staat nu dus nog op 0.

Als het plan past binnen de gebiedsagenda, het beeldkwaliteitsplan, het bestemmingsplan én het gebiedspaspoort, dan duurt het nog even voor er iets gebeurt. De ontwikkeling van iedere locatie doorloopt acht stappen. Hieronder ziet u welke ontwikkellocaties er zijn in postcodegebied 1221 én in welke fase een ontwikkellocatie zich bevindt.

 

Herontwikkeling in acht stappen

Locatie ontwikkelplan? Anterieure overeenkomst? Wat is dat? We leggen het je graag uit.

Toelichting stappen

 

Hieronder een kaart. Liever een lijst? Klik rechts op de rode knop.

 

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.

Een momentje...
Cookie-instellingen