Submenu

Voorbereiding

Het Jac. P. Thijsseplein is een groot plein in postcodegebied 1221. Er staat een klimtoestel met glijbaan, een tafeltennistafel en wat bankjes. Verder is het er vrij leeg. Wel zijn er wat plantenbakken en een aantal bomen, maar een fraai aanzicht is iets anders. Daarom heeft de gemeente samen met het bouwteam de wensen voor een nieuw plein opgehaald. Wat voor soort groen moet er komen? Moet het groen kleurrijk, eenvouding of aantrekkelijk zijn voor bijen en vlingers? Wat voor functie vindt u belangrijk voor het plein? Is dat juist ontmoeten, bewegen of eerder een moestuin? Op basis van de opgehaalde wensen en de mogelijkheden om hier invulling aan te geven, is een aantal schetsontwerpen gemaakt. De schetsontwerpen zijn voorgelegd aan alle partijen, waaruit één voorkeursontwerp is gekomen.

In februari 2022 werd de kredietaanvraag om het Jac. P. Thijsseplein te vergroenen unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. De werkzaamheden voor het nieuwe plein volgens het voorkeursontwerp, starten in het najaar van 2022.

Huidige situatie

(Samen)Werken aan een groene omgeving

In het project ‘de Groene Loper’ werken de gemeente, bewoners en ontwikkelende partijen samen om de wijk te voorzien in de behoefte aan meer groen. De eerste stap is het vergroenen van de pleinen. Daarna komt er op de ontwikkellocaties na herontwikkeling ook meer groen, in de vorm van bijvoorbeeld stadsparken en groene wandelpaden. Zo worden de Geuzenbuurt, de Electrobuurt en Kleine Driftbuurt steeds groener en komen er meer groene (wandel)verbindingen tussen de wijken. Er ontstaat als het ware een groene loper door het gebied. 

Het ontwikkelen van een groene loper is een grote uitdaging en slaagt alleen als ontwikkelde partijen, bewoners en gemeente nauw samenwerken en alle partijen bijdragen. Samen werken we plannen voor ontwikkellocaties verder uit. Ook leden van de werkgroep ‘Groene Loper’ sluiten regelmatig aan bij sessies. De werkgroep ‘Groene Loper’ bestaat uit betrokken bewoners uit de wijk die de wijk graag willen vergroenen. Voor het vergroenen van pleinen werken we met bouwteams. Deze bestaat uit een aantal leden van de Groene Loper, de ontwerper, de projectleider en een aantal omwonenden van het plein. Daarnaast betrekken we graag alle bewoners bij het vergroenen van pleinen en vragen we u regelmatig om uw mening. 

Waarom vergroenen we?

Postcodegebied 1221 is een wijk met relatief weinig groen. De gemeente Hilversum werkt hard om de wijk te vergroenen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer groen ervoor zorgt dat we ons prettig voelen op een warme zomerdag, omdat het stadshitte te lijf gaat. Meer groen zorgt ervoor dat hevige regenval de grond in kan zakken, waardoor er minder last is van wateroverlast. Verder blijkt uit onderzoek dat mensen die in een groene woonomgeving leven, zich vaker gezonder voelen en minder vaak ziek zijn. Ook stimuleert groen ontmoetingen tussen mensen. En voor kinderen is een groene woonomgeving ook fijn; het zorgt voor een gevarieerder spel. Kinderen die in groene wijken wonen en daardoor meer buitenspelen, hebben bijvoorbeeld 15% minder last van overgewicht. Kortom, meer groen in uw wijk heeft vele voordelen.

Cookie-instellingen