Submenu

Bekijk het voorlopig ontwerp Jac. P. Thijsseplein

29-11-2021

Er is veel enthousiasme voor het nieuwe ontwerp van het Jac. P. Thijsseplein. We vroegen een tijdje geleden om reacties op het schetsontwerp en lieten u een aantal referentieplaatjes zien. Op basis daarvan is het plan uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.

Het nieuwe Jac. P. Thijsseplein bestaat in de toekomst uit 3 zones: avontuurlijk spelen, natuurlijk spelen en de Thijssetuin. Op 4 november is het ontwerp besproken in het bouwteam. Dit team bestaat uit inwoners die rondom het plein wonen, leden van bewonersinitiatief De Groene Loper en medewerkers van de gemeente Hilversum.

Meer spelen, ontmoeten en groen
Er komt meer ruimte voor spelen, ontmoeten en groen, zo wordt er 1800m2 aan groen toegevoegd en dus zoveel minder steen en asfalt.  Daarnaast komt er een waterelement op het plein en komen er natuurlijke spelelementen voor jong en oud. Verder komen er meer bomen op het plein. Zo’n 19 bomen worden extra gepland, waarvan 7 in klasse 1 (groeien tot hoogte 16-20 ) en 12 in klasse 2 (groeien tot hoogte 12-16m).  Ook worden er kleinere en meerstammige boompjes op het plein gepland. Bij de keuze voor deze bomen hebben we met het bouwteam gekeken naar de input van de buurt en de biodiversiteit.

Kastanjebloedziekte
De gemeente heeft een schouw gedaan van de bomen die er nu staan en het blijkt dat 4 grote kastanjebomen ernstig verzwakt zijn door de kastanjebloedingsziekte. Deze bomen zijn dusdanig verzwakt door de ziekte dat ze naar inschatting binnen 5 jaar zullen sterven en in de tussen tijd tot onveilige situaties kunnen leiden vanwege vallende takken. Op het plein zijn eerder al twee kastanjebomen gerooid om deze reden. Hetzelfde gebeurt nu ook onder andere de Johannes Gerardstweg.  Voor de 4 kastanjes die verdwijnen, komen meer bomen terug. Hier is het bouwteam blij mee, ondanks de aanvankelijke teleurstelling over het verdwijnen van de 4 zieke bomen.

Vervolg

  • De volgende stap is een besluit van de gemeenteraad om het benodigde budget beschikbaar te stellen. Dit besluit vindt op 2 februari 2022 plaats.
  • Na een positief besluit wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitieve versie zodat de voorbereiding en uitvoering kan worden gestart. De uitvoering zal na de zomer van 2022 van start gaan.


Heeft u vragen over het ontwerp?
Neem contact op met Gijs Savenije, projectleider voor het Thijsseplein via g.savenije@hilversum.nl

 

Cookie-instellingen