Herontwikkeling in zeven stappen: Wat betekent dat?

Locatie ontwikkelplan? Anterieure overeenkomst? Zomaar wat termen die je voorbij hoort komen als je de ontwikkelingen uit 1221 in de gaten houdt. Het zijn noodzakelijke stappen om aan de slag te kunnen. Elke ontwikkellocatie volgt dezelfde planvorming die uit zeven stappen bestaat.

De locatie is in de gebiedagenda benoemd als mogelijke ontwikkellocatie, maar er is nog geen officieel voorstel ingediend bij de gemeente.

Er is een voorstel gemaakt door een ontwikkelende partij. Dit voorstel is ingediend bij de gemeente. Het voorstel bestaat uit hoofdlijnen en legt uit hoe de ontwikkeling bijdraagt aan ambities uit de gebiedsagenda. Ook staat er hoe de buurt wordt betrokken (participatie) en zijn er sfeerbeelden opgenomen die en indruk geven van de plannen.

Er is een intentieovereenkomst getekend door de ontwikkellaar en het college van B&W. Er is afgesproken de haalbaarheid van de ontwikkeling verder te onderzoeken. Ook zijn in deze overeenkomst heldere kaders geschetst voor participatie, (deel)vervoer, en ruimtelijke indeling.

Een gebiedspaspoort beschrijft wat er vroeger was, wat er nu is en waar we naartoe willen. Het gebiedspaspoort geeft een beeld van de uitgangspunten en geeft een voorbeeld van mogelijke planvorming. Het belangrijkste onderdeel van het gebiedspaspoort is een kaart met randvoorwaarden over maximaal aantal vierkante meters om te bouwen, de maximale bouwhoogte en het maximaal volume. Deze randvoorwaardenkaart is een hard kader voor toekomstige ontwikkelingen. De ontwikkelende partij maakt samen met de omgeving en de gemeente een concreet plan dat binnen deze randvoorwaarden past. In het plan zijn ook de architectuur en het ontwerp verder uitgewerkt. Nadat de gemeenteraad het gebiedspaspoort goedkeurt, worden de plannen vertaald naar een Locatie Ontwikkelplan (stap 4).

Er is een locatieontwikkelplan getekend door de ontwikkelaar en het college van B&W. De plannen die in de intentieovereenkomst zijn beschreven, zijn het locatieontwikkelplan verder uitgewerkt.

In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het definitieve ontwerp, buitenruimte, betrokkenheid buurt, plankosten en toekomstig beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook worden milieuonderzoeken en maatregelen (o.a. over de bodem, geluid en veiligheid) meegenomen. De overeenkomst wordt vastgesteld door het college van B&W en daarna ondertekend door de gemeente en ontwikkelende partij.

Als er op de locatie een onherroepelijk bestemmingsplan rust, dan kan de ontwikkelende partij een omgevingsvergunning aanvragen. Zodra deze vergunning is verleend, kan de ontwikkelende partij starten met de bouw.

De ontwikkelende partij is gestart met de bouw. De plannen op papier worden steeds meer zichtbaar in de realiteit.

De ontwikkellocatie is opgeleverd en heeft nu een nieuwe functie of nieuwe functies.

Cookie-instellingen