Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Groen en duurzaamheid

In Hilversum zijn groen en bebouwing samen bepalend voor de kwaliteit van de stad. In 1221 ontbreekt het aan die balans tussen groen en bebouwing. Vanwege de klimaatverandering is ‘vergroening’ belangrijker dan ooit. Hoe zorgen we dat 1221 meer groen krijgt? Hoe kan groen helpen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen? En welke kansen biedt duurzame energie hierbij?

Opgave: duurzaam vergroenen van de wijk

Kwalitatief groen van formaat ontbreekt

Het postcodegebied 1221 is een bijzonder gebied in Hilversum. Ooit gegroeid als industrie- en arbeiderswijk staan de woningen dicht op elkaar en is ruimte voor groen niet vanzelfsprekendheid. Hoewel de Kleine Driftbuurt enkele monumentale groene lanen heeft, zoals de Lorentzweg, Liebergerweg en Lijsterweg, ontbreekt het elk van de drie de buurten aan goede groene plekken van formaat. Cijfers van het CBS bevestigen dit. De afstand tot openbaar groen in de drie buurten met een factor van 1,5 tot 2 aanzienlijk groter dan gemiddeld in Hilversum. Op sommige plekken wordt bovendien gebroken met de Hilversumse traditie van groene invalswegen (radialen). Belangrijke invalswegen, zoals de Larenseweg, zijn daardoor onvoldoende herkenbaar.

Groen draagt bij aan welbevinden

Steeds duidelijker wordt dat groen bijdraagt aan het welzijn van mensen. Groen staat hoog op de prioriteitenlijst van de verschillende buurten. De berg van Anna’s Hoeve en het Laarder Wasmeer liggen op fietsafstand. Schitterende plekken voor wie de tijd heeft en even wil ontsnappen aan de levendigheid van de stad. Voor wie minder tijd heeft, of de behoefte heeft om in de directe omgeving van groen te genieten, is een klein parkje in de straat en groter park binnen loopafstand van huis of werk gewenst. Dit zijn plekken waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Je kan ontsnappen aan de drukte van de dag en er wellicht ’s avonds sporten. Groen speelt daarmee een belangrijke rol in het welbevinden van mensen. Ruimte voor groen is ook nog eens essentieel voor (beschermde) planten en dieren.

Focus op grote groenstructuur naast kleine toevoegingen

Het realiseren van nieuw groen en behoud van de diversiteit aan groen is een uitdaging in deze wijk. Het gebied 1221 is sterk versnipperd en kent veel privaat eigendom. Achtertuinen en voortuinen zijn klein en vaak sterk versteend. De druk op de bestaande openbare ruimte is, mede door de hoeveelheid geparkeerde auto’s en smalle straten, groot. Het sporadisch en kleinschalig toevoegen van groen is zinvol en noodzakelijk maar biedt geen antwoord op de vaak geuite wens voor een grotere groenstructuur op loopafstand van huis of werk. Kleinschalige en incidentele vormen van groen zijn wel essentieel voor waterinfiltratie en het tegengaan van opwarming van de straat. De huidige mate van bebouwing en verharding in het gebied zorgt namelijk niet alleen voor problemen bij intensieve regen maar leidt in de heter wordende zomers ook tot stukken wijk waar warmte niet meer weg kan. Deze zogenaamde urban heat islands zijn slecht voor mens en natuur. Onder ouderen kan hitte tot vroegtijdige sterfte leiden, maar ook voor kinderen en andere volwassenen vormt hitte een gevaar voor de gezondheid. Kleine toevoegingen van groen, in openbare ruimte of in tuinen, op daken of parkeerterreinen, kunnen de effecten van de klimaatverandering verzachten.

Download de gebiedsagenda

Cookie-instellingen