Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Stap 6: Omgevingsvergunning

Na een lang en woelig voortraject (een grote brand verwoestte een groot deel van het monumentale complex) is een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het transformeren van de Sigarenfabriek aan de Ampèrestraat, naar een complex met zo'n 70 zorgwoningen met 24/7 zorgverlening. 

Een uitgebreid voortraject met de Commissie Welstand en Monumenten heeft geleid tot aanpassingen in het nieuwe plan; het afgebrande monumentale deel wordt in ere hersteld door nieuwbouw in de oude stijl van de voormalige fabriek. Participatie met de buurt heeft geleid tot een lager nieuwbouwpaviljoen in de binnentuin. 

Wanneer de bouwwerkzaamheden starten, is nog niet bekend.

Sigarenfabriek toekomstbeeld

 

Wat is de rolverdeling tussen de gemeente en de ontwikkelende partij?

De ontwikkelaar is de eigenaar van de locatie en verantwoordelijk voor de nieuwe invulling van de locatie. De ontwikkelaar is ook verantwoordelijk voor het betrekken van de buurt en omwonenden (participatie). Hiervoor heeft de gemeente heeft hiervoor een handleiding beschikbaar. De gemeente toetst of de nieuwe invulling van de locatie voldoet aan de ambities uit de gebiedsagenda en andere kaders, zoals het beeldkwaliteitsplan en gebiedspaspoorten. Ook heeft de gemeente een plan opgesteld, die ontwikkelaars volgen voordat zij aan de slag kunnen.

 

Cookie-instellingen