Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.
Submenu

Stap 2: Intentieovereenkomst

Op 25 maart 2023 ondertekenden Dudok Wonen en de gemeente Hilversum een intentieovereenkomst. Er is afgesproken de haalbaarheid van de ontwikkeling verder te onderzoeken. Ook zijn in deze overeenkomst heldere kaders geschetst voor participatie, (deel)vervoer, en ruimtelijke indeling.

Dudok Wonen heeft plannen om in 2024 te starten met het veranderen van het bestaande kantoorpand aan de Larenseweg 30. Het moet een duurzaam appartementengebouw worden voor werkende jongeren. Op de begane grond komen werkruimtes met een maatschappelijke functie. Om het gebouw komt een buurtpark. Het project krijgt de naam: LW30. 

LW30 wordt een thuis voor maatschappelijke ondernemers en starters op de woningmarkt die duurzaam wonen en ondernemen belangrijk vinden. Een mooie ontwikkeling als het gaat om circulair verbouwen naar duurzaam wonen & werken.

Ontwikkelingen transformatie kantoorpand Larenseweg 30 naar LW30

Tijdens de buurtbijeenkomst op donderdagavond 9 maart werden de plannen gepresenteerd Het verslag van de avond is in tekeningen vastgelegd: een mooie impressie van de avond en de gestelde vragen.

Meer weten? Kijk dan eens op LW30.nl.

Wat is de rolverdeling tussen de gemeente en de ontwikkelende partij?

De ontwikkelaar (Dudok Wonen) is eigenaar van de locatie en verantwoordelijk voor de nieuwe invulling van de locatie. De ontwikkelaar is ook verantwoordelijk voor het betrekken van de buurt en omwonenden (participatie). De gemeente toetst of de nieuwe invulling van de locatie voldoet aan de ambities uit de gebiedsagenda en andere kaders, zoals het beeldkwaliteitsplan en gebiedspaspoorten. Ook heeft de gemeente een plan met zeven fases opgesteld, die ontwikkelaars volgen voordat zij aan de slag kunnen.

 

Cookie-instellingen